Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaměření studia

Ve školním roce 2010/2011 otevíráme 3 třídy čtyřletého studia s maturitou v těchto zaměřeních

1. Kreativita podnikání

Čtyřletý studijní obor ukončený maturitou. Absolventi získávají znalosti dvou světových jazyků včetně obchodní korespondence, ovládají výpočetní techniku, orientují se v ekonomických problémech, marketingu a managementu a účetnictví. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, zahraničním i vnitřním obchodě. Mají samozřejmě možnost i dále studovat na VOŠ a vysokých školách. V jazykové výuce pak studují jako první jazyk angličtinu, němčinu, francouzštinu nebo ruštinu podle svého studia na základní škole. Druhý jazyk je pro ně otevírán na základě jejich zájmu a to angličtina, němčina, francouzština nebo ruština.

2. Obchodní akademie se zaměřením Evropský hospodářský asistent

Jedná se o velmi lukrativní zaměření ve čtyřletém studiu ukončeném maturitou. Absolventi mohou pracovat v orgánech Evropské unie, státní správě a samosprávě, zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Mohou i pokračovat ve studiu na VOŠ a vysokých školách. Podmínkou přijetí je nutnost studovat angličtinu jako první jazyk. Druhý jazyk je francouzština. Studenti získávají kromě obecných znalostí absolventa obchodní akademie i znalosti ze speciálních předmětů jako jsou např. Evropská integrace, Základy mezinárodního práva, Správní právo,Veřejná správa Evropské unie a další. Směrem k evropské integraci je zaměřeno i pojetí výuky jazyků a dalších odborných předmětů. Studenti vykonávají odborné exkurze a stáže v orgánech EU v Bruselu a Štrasburku pod odborným dohledem českých poslanců Evropského parlamentu a praxe ve veřejné správě České republiky.

3. Obchodní akademie se zaměřením Sportovní marketing a management

Toto nové zaměření je určeno všem sportovcům, bez ohledu na sportovní odvětví a výkonnostní úroveň. Studenti získají plnohodnotné vzdělání absolventů obchodní akademie s maturitou. Rovněž jsou připravováni pro další možné studium na školách vyššího stupně. Výuka je rozšířena o odborné sportovní předměty, jako jsou například sportovní marketing, management či rehabilitace. Studenti se účastní lyžařských výcviků a sportovních kursů.